atgriezties

BALCIA

Ceļojumu apdrošināšana
City Combo apdrošināšana
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Extreme Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Junioru nelaimes gadījumu apdrošināšana
KASKO apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
OCTA Standartlīgums
Privātīpašuma apdrošināšana
Privātīpašuma apdrošināšana visiem riskiem

BALTA

Fizisko personu īpašuma apdrošināšana
Fizisko personu paplašinātā īpašuma apdrošināšana
Ārzemnieku ceļojumu apdrošināšana
Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
Kravu pārvadātāj civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšana
Kravu ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Elektronisko risku apdrošināšana fiziskām personām
Nelaimes gadījumu apdrošināšana Ērču izraisītu slimību apdrošināšana
Fizisko personu īpašuma pamata apdrošināšana
Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Juridisko personu īpašuma apdrošināšana
Kravu autopārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.303.)
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.403.)
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.804.)
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.P04.)
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO noteikumi Nr. 2101.Z04.)
Komercīpašuma apdrošināšana
Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšana
Mājdzīvnieku apdrošināšana
Mājlopu apdrošināšana
Noliktavu operatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
OCTA apdrošināšana
OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums - Zaļā karte
Pagarinātās garantijas apdrošināšana
Balta palīdzība mājās
Pirkumu apdrošināšana
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sējumu apdrošināšana
Speciālās tehnikas apdrošināšana
Transportlīdzekļa vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšana
Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana

BAN

Ārzemnieku ceļojumu apdrošināšana
Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Īpašuma visu risku apdrošināšana
Uzņēmēja ražošanas līdzekļu un mašīnu apdrošināšana
Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)
Komercīpašuma apdrošināšana
Mājdzīvnieku apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
OCTA apdrošināšana
Privātpersonu īpašuma apdrošināšana
Veselības apdrošināšana

BTA

Būvniecības visu risku apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Juridisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)
Komercīpašuma apdrošināšana
Komercīpašuma visu risku apdrošināšana
Mežu apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
OCTA apdrošināšana
Privātīpašuma nosaukto risku apdrošināšana
Privātīpašuma apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Saimnieciskās darbības pārtraukšanas apdrošināšana
Specializētās tehnikas apdrošināšana
Velopolise
Privātīpašuma visu risku apdrošināšana
Privātīpašuma visu risku apdrošināšana (līdz 04.04.22)

COMPENSA

CEĻOJUMU apdrošināšana
NELAIMES GADĪJUMU apdrošināšana
IEBRAUCĒJU apdrošināšana
KASKO apdrošināšana
Komercīpašuma apdrošināšana
Komercīpašuma apdrošināšana pret visiem riskiem
Kritisko saslimšanu apdrošināšana
Mini KASKO apdrošināšana
OCTA Standartlīgums un starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte)
Privātīpašuma apdrošināšana
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Seesam veselības apdrošināšana
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Zelta OCTA apdrošināšana

ERGO

Apsardzes komersantu vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Ārstniecības personu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Būvdarbu veicēja vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
ERGO dzīvības apdrošināšana
Farmaceitu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Ārpakalpojumu grāmatvežu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Jonizējošā starojuma avota operatora vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana KASKO
Kravu pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Maksātnespējas procesa administratora profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Mērnieku un ģeodēzistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Mūža pensijas apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
OCTA apdrošināšana
OCTA standartlīgums
Ēkas, gruntsgabala īpašnieka/Pārvaldnieka/Apsaimniekotāja vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Pasākumu organizatora vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Privātpersonu īpašuma apdrošināšanas polise
Apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbības profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Speciālās tehnikas apdrošināšana
Uzņēmējdarbībā izmantojamā īpašuma apdrošināšana
Fizisku personu veselības apdrošināšana
Juridisko personu veselības apdrošināšana
Vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums - Zaļā karte
Zvērināta revidenta – pašnodarbinātās personas vai individuālā komersanta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

GJENSIDIGE

Ārstniecības personu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Ārzemnieku veselības apdrošināšana
Būvniecības apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO)
Īpašuma apdrošināšana
Īpašuma apdrošināšana (Elektroniskās iekārtas)
Īpašuma apdrošināšana (Mašīnas un mehānismi)
Īpašuma apdrošināšana (Vispārējā apdrošināšana)
Mājlopu apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
OCTA standartlīgums
OCTA robežapdrošināšanas līgums
OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums- Zaļā karte
Kravu pārvadātāju un ekspeditoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Privātīpašums- MAXI polise
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Speciālās tehnikas apdrošināšana
Uzņēmumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

IF

Būvniecības un vai montāžas visu risku apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO)
Korporatīvā īpašuma apdrošināšana
Mājdzīvnieku apdrošināšana (līdz 2021)
Mājdzīvnieku apdrošināšana
Mājokļa apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana 1
Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana (OCTAplus)
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA robežlīgums)
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA standartlīgums)
OCTA starptautiskais apdrošināšanas līgums (Zaļā karte)
Atbildības par produkta radīto kaitējumu apdrošināšana
Privātpersonu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Privātpersonu veselības apdrošināšana
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Tehnikas apdrošināšana
Tehnikas apdrošināšana (līdz 04.22)
Sauszemes transportlīdzekļu vadītāju nelaimes gadījumu apdrošināšana
Velo KASKO apdrošināšana
Veselības apdrošināšana
Viedierīču apdrošināšana
atgriezties