MUMS IR LIELISKA PIEREDZE

Mēs palīdzēsim apdrošināšanu padarīt saprotamu

PAKALPOJUMI

PAKALPOJUMI

RISKA NOVERTĒŠANA UN PĀRVALDĪBA

Izstrādāsim priekšlikumus Jūsu risku samazināšanai un optimālas apdrošināšanas programmas izveidei, balstoties uz Jūsu vajadzībām.

RISKA IZVIETOŠANA UN ADMINISTRĒŠANA

Atbilstoši Jūsu izvēlētajai apdrošināšanas programmai, apkoposim apdrošināšanas piedāvājumus no visas Latvijas un ar augstu finanšu reitingu Eiropas apdrošināšanas sabiedrībām.

KONSULTĒŠANA

Atbilstoši Jūsu uzstādītajām prasībām, veiksim piedāvājumu analīzi, operatīvi sagatavosim apdrošināšanas piedāvājumus/līgumus.

PALĪDZĪBA ATLĪDZĪBU REGULĒŠANĀ

Palīdzēsim un konsultēsim ātru atlīdzības izmaksas saņemšanu.

APDROŠINĀŠANAS VEIDI

APDROŠINĀŠANAS VEIDI

Transporta apdrošināšana

Piedāvājam dažāda veida transporta apdrošināšanu.

OCTA (Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana) sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai. Tas nozīmē, ka OCTA apmaksā zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.

KASKO (Sauszemes transporta apdrošināšana) atlīdzina zaudējumus par bojājumiem, kas radušies – ceļu satiksmes negadījumā; zādzības vai laupīšanas gadījumā; ugunsgrēka vai dabas stihiju ietekmē u.c. gadījumos.

Zaļā karte (Starptautiskais apdrošināšanas līgums) tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Paredz tādu pašu zaudējumu atlīdzināšanu kā OCTA standartlīgums, bet šiem līguma veidiem ir atšķirīgas darbības teritorijas, proti, ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis, kurās būs spēkā arī OCTA standartlīgums, un ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis, kurās OCTA standartlīgums nebūs spēkā un, doties ar auto uz tām, obligāti būs jāiegādājas Zaļā karte.

Īpašumu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana vēsturiski izveidojusies par vienu no populārākajiem apdrošināšanas veidiem. Ar īpašuma apdrošināšanu tiek saprasta fiziskām un juridiskām personām piederoša nekustamā īpašuma vai mantas apdrošināšana. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta kā kompensācija par nodarītajiem zaudējumiem, vai īpašums tiek atjaunots iepriekšējā stāvoklī. Bieži īpašuma apdrošināšana tiek kombinēta ar citiem apdrošināšanas veidiem – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai biznesa pārtraukšanu (juridiskām personām).

Personu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana paredz segt gan pacienta iemaksas, gan arī maksas medicīnas pakalpojumus, kā arī ģimenes ārstu un ārstu – speciālistu konsultācijas, dažādus medicīniskos izmeklējumus.

Dzīvības apdrošināšana paredz izdevumu kompensāciju apdrošinātās personas nāves gadījumā. Šo apdrošināšanu var kombinēt ar apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, krīzes nelaimes gadījumu apdrošināšanu un citiem papildus segumiem.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana paredz kompensāciju par nelaimes gadījuma faktu, un tās apmērs ir tieši atkarīgs no negadījuma smaguma un apdrošinājuma summas.

Ceļojumu apdrošināšana apmaksā ārstēšanās izdevumus, atrodoties ārzemēs, paredz kompensāciju par nelaimes un nāves gadījumiem, pazaudētu vai nozagtu bagāžu, atlīdzina citām personām nodarītos zaudējumus, kā arī jurista pakalpojumus, notiekot ceļu satiksmes negadījumam.

Profesionālās atbildības apdrošināšana

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (CTA) uzdevums ir atlīdzināt zaudējumus saistītus ar kaitējumu trešās personas mantai, veselībai vai dzīvībai, kas rodas tavas vai tavu darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā. Visbiežāk sedz zaudējumus, kas radušies miesas bojājumu rezultātā vai īpašumam, bet dažos gadījumos tie var būt arī finansiāli zaudējumi, morāla kompensācija, juridiski izdevumi vai apkārtējai videi nodarīti zaudējumi.

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus, kuri kļūdas vai neuzmanības dēļ nodarīti, veicot profesionālo darbību.

Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana pasargā kravas īpašnieku, nosūtītāju un saņēmēju intereses, lai neciestu zaudējumus, ja kravas pārvadāšanas laikā tā tiek bojāta, iet bojā vai pazūd. Ja Tava uzņēmuma darbība ir saistīta ar loģistikas pakalpojumu sniegšanu un vēlies iegūt Kravu apdrošināšanas aizsardzību, individuāli izvērtēsim Tava uzņēmuma vajadzības un sagatavosim atbilstošu apdrošināšanas piedāvājumu ar izdevīgiem nosacījumiem.

Loģistikas operatoru (pārvadātāju, ekspeditoru, noliktavas operatoru) atbildības apdrošināšana

Neatkarīgi no tā, kas notiks ar kravu pārvadāšanas laikā, viens no notikuma dalībniekiem vienmēr ir precīzi zināms – pārvadātājs. Tieši no viņa, ekspeditors vai kravas īpašnieks, pieprasīs zaudējumu atlīdzināšanu. Viņš ir atbildīgs par kravas bojāeju, tās bojājumu, iztrūkumu vai piegādes kavējumu tikai tādā gadījumā, ja viņa vaina ir pierādīta, un tikai stingri noteiktajā apjomā. Šis apdrošināšanas veids aizsargā pārvadātāja īpašuma un/vai ekspeditora intereses.

Noliktavu operatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tajos gadījumos, kad Jūs – apdrošinājuma ņēmējs esat vainojams pie kravas īpašniekam nodarītajiem bojājumiem. Papildus standarta atbildības segumam šī apdrošināšana atlīdzina arī sapratīgus izdevumus zaudējumu samazināšanai, kā arī juridiskos izdevumus Jūsu interešu aizstāvēšanai.

Būvniecības visu risku apdrošināšana

Būvniecības risku apdrošināšana atlīdzina jebkādus būvniecības un montāžas darbu laikā radušos zaudējumus. Piemēram – aizdegšanās, materiālu un instrumentu zādzība, noplūde. Šis apdrošināšanas veids tiek piemērots būvniecības, rekonstrukcijas vai remonta darbiem.

Būvniecības garantiju apdrošināšana

Lai izpildītu pasūtītāja prasības un pasargātu arī sevi no iespējamiem zaudējumiem, ir jāveic Būvniecības garantiju apdrošināšana.

Būvniecības garantiju apdrošināšana darbojas kā garantija darbu pasūtītājam (apdrošinātajam), ka tas necietīs materiālus zaudējumus gadījumā, ja līguma izpildītājs (apdrošinājuma ņēmējs) neveiks vai nepienācīgi veiks savas līgumā norādītās saistības.

Būvniecību garantiju veidi: konkursa dalības garantija, priekšapmaksas (avansa) garantija, darbu (līgumu) izpildes garantija, garantijas laika garantija.

Kuģu apdrošināšana (jūras kuģi un jahtas): Korpusa un aprīkojuma apdrošināšana, P&I apdrošināšana

Korpusa un mašīnu apdrošināšana nodrošina fizisku bojājumu aizsardzību kuģiem vai jahtām un aprīkojumam, kas ir to sastāvdaļa. Gadījumā, ja Jūsu kuģis saduras ar citu un procesa laikā sabojā īpašumu un / vai kravu, šī apdrošināšana var aizsargāt Jūs no juridiskās atbildības.

Aizsardzības un atlīdzības (P&I) apdrošināšana sedz kuģa īpašnieka atbildību un saistības pret trešo personu un riskus, kas nav ietverti citur standarta polisēs.

Kiberrisku apdrošināšana

Kiberrisku apdrošināšana ir paredzēta, lai pasargātu uzņēmumu no primārajiem riskiem – tīkla drošība, privātums, tīkla biznesa pārtraukšana, datu zudumi, kļūdas un izlaidumi. Tīkla drošība un privātuma atbildība var ietvert gan pirmās, gan trešās puses izmaksas. Kiberdrošības polišu nodrošinājums var ietvert tādu zaudējumu segšanu kā datu iznīcināšana, izspiešana, zādzības, uzlaušana un pakalpojumu atteikšanas uzbrukumi; atbildības segšana, atlīdzinot uzņēmumiem zaudējumus citiem, ko, piemēram, radījušas kļūdas un izlaidumi, nespēja aizsargāt datus un arī sabiedriskās attiecības pēc incidenta.

Direktoru un amatpersonu apdrošināšana

Direktoru un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas ir maksājama sabiedrības vai pašas organizācijas direktoriem un amatpersonām kā zaudējumu atlīdzināšana gadījumā, ja apdrošinātais cieš šādus zaudējumus sakarā ar prasību, kas ierosināta par iespējamām nelikumīgām darbībām, viņu kā direktoru un amatpersonu statusā. Patiesībā, bieži vien civiltiesiskas un kriminālas prasības pret direktoriem/amatpersonām tiek ierosinātas vienlaicīgi.

Pasākumu rīkotāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un notikumu atcelšanas apdrošināšana

Pasākumu vispārējā atbildības apdrošināšana tiek prasīta saskaņā ar norises vietu vai pārdevēja līgumu, un tā aizsargā pret trešo personu miesas bojājumiem vai īpašuma bojājumiem. Apdrošināšana piedāvā pielāgotu segumu veselai daļai risku, ar ko saskaras konferenču un izstāžu rīkotāji un pasākumu plānotāji.

Apdrošināšana par notikumu atcelšanu nodrošina segumu saistībā ar zaudētajiem ieņēmumiem vai izdevumiem, kas saistīti ar notikumu atcelšanas, atteikšanās, pārtraukšanas, ierobežošanas, atlikšanas vai pārvietošanas dēļ.

PAR MUMS

PAR MUMS

Par “R&D apdrošināšanas brokers” SIA

Par “R&D apdrošināšanas brokers” SIA

Esam lielākā apdrošināšanas brokeru kompānija Latvijā, viena no lielākajām Baltijas valstīs un daļa no Centrāleiropas vadošās apdrošināšanas brokeru sabiedrības RENOMIA a.s., kuras akcionārs ir viena no pasaules lielākajām brokeru kompānijām Arthur J. Gallagher & Co. Uzņēmums ir dibināts 2007. gada augustā, reģistrēts FKTK apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ar Nr. 06.09.02/1168 2007. gada septembrī. SIA „R&D apdrošināšanas brokers” ir Latvijas Republikas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas sertificēta apdrošināšanas brokeru kompānija ar statūtkapitālu EUR 50 000. Brokera profesionālā atbildība ir apdrošināta saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 28. panta prasībām par summu vismaz EUR 2 000 000 apjomā.

 

 

Kopš „R&D apdrošināšanas brokers” dibināšanas mūsu apdrošināšanas brokeru sabiedrība ir piedzīvojusi stabilu attīstību gan kvalitātes, gan kvantitatīvo rādītāju ziņā un šobrīd ir viena no pieredzes bagātākajām un profesionālākajām apdrošināšanas brokeru komandām.

Mēs pastāvīgi sekojam līdzi gan vispārējām apdrošināšanas tirgus attīstības tendencēm, gan konkrētu apdrošinātāju piedāvāto apdrošināšanas produktu segmentu izmaiņām to metodoloģijas un apdrošināšanas tarifu politikas jomā, kas kopumā mums sniedz iespēju nodrošināt mūsu klientus ar efektīvu cenas, drošības un apdrošināšanas seguma apvienojumu.

Mūsu darbiniekiem ir visas nepieciešamās prasmes profesionālai apdrošināšanas konsultāciju sniegšanai, kā arī saņemto apdrošināšanas piedāvājumu kvalificētai izvērtēšanai ar mērķi noteikt saimnieciski izdevīgāko apdrošināšanas piedāvājumu. Nevar nepieminēt, ka mūsu komandā ir jau ap 35 sertificēti apdrošināšanas brokeri un 25 palīgi, kuri ikdienā apkalpo jau vairāk nekā 100 000 uzticamu klientu.

SIA „R&D apdrošināšanas brokers” ir cieša biznesa sadarbība un laba savstarpējā sapratne ar visām Baltijas tirgū strādājošām apdrošināšanas sabiedrībām. Mēs pārzinām katra apdrošinātāja sniegto apdrošināšanas produktu nianses, apdrošināšanas nosacījumus, kā arī pārapdrošināšanas politiku, kā rezultātā saviem klientiem varam operatīvi sniegt izsmeļošu informāciju par saņemto apdrošināšanas piedāvājumu kvalitātes un apdrošināšanas seguma drošības aspektiem, ietaupot klienta laiku un resursus. Pateicoties tam, ka 2020. gada nogalē kļuvām par RENOMIA a.s. sastāvdaļu, mums ir tieša pieeja jebkuras sarežģītības riska segumiem visā plašajā pasaulē un spējam mūsu klientiem sniegt eksperta līmeņa risinājumus un konsultācijas pilnīgi visā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas spektrā, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu gan Latvijā, gan jebkurā citā valstī.

Pateicoties sekmīgai uzņēmuma stratēģijas īstenošanai un veiksmīgai sadarbībai ar partneriem, pēc Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas datiem esam lielākais apdrošināšanas brokeru uzņēmums pēc parakstīto prēmiju apjoma jau no 2012. gada.

“R&D apdrošināšanas brokers” saņēma ISO 27001 sertifikātu 2020. gadā. Šis pasaules klases sertifikāts atspoguļo datu drošību, darbības nepārtrauktību un klientu apkalpošanu.

PARTNERI

PARTNERI

Mūsu galvenie partneri

Balta-1
compensa--1
BTA
Gjensidige
ERGO
Balcia_logo
IF
SEB
BAN

Sadarbības partneri

KONTAKTI

KONTAKTI

Sazinieties ar mums! Mēs atbildēsim uz katru Jūsu jautājumu!

  Jūsu vārds, uzvārds (obligāti)

  Jūsu e-pasts (obligāti)

  Tēma

  Jūsu ziņojums

  Biroja adrese:  Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021

  Tālruņi uzziņām: +371 67217490, +371 26669945

  Dzelzavas Iela 117, Riga, Latvia

  Ventspils, Latvia

  Daugavpils, Latvia

  Rēzekne, Latvia

  Cēsis, Latvia

  Smiltene, Latvia

  Valmiera, Latvia

  Copyright © R & D apdrošināšanas brokers SIA